Helburuak - Arratiako Musika Eskola

Go to content

Helburuak

IDAZKARITZA
Helburuak
 
1. MAILA - KONTAKTUA
      
  • Umeek dituzten gaitsaun ezberdinak indartu.
  • Honako aspektuak landu:
Kognitibo- intelektuala
Sozio-afektiboa
Sentzoriala- pertzeptiboa- psikomotrizitatea
Ikaslearen sentipen eta sormen artistikoaren garapena bultzatu
Aspektu erritmikoak, melodikoak, ahotsaren heziketa estetikoa eta musikala garatu musikarekiko sentipen musikal sortuz.
Ikaslearen autoestima, autonomia pertsonala eta lagunenganako begirunean garatu.
 
2. MAILA – HASTAPENA
 
Praktika instrumentala:
 
  • Instrumentua ezagutzea soinuduna eta mekanikoki.
  • Posizio egokia hartzea eta gorputzaren oreka instrumenturen aurrean kontrolatzea.
  • Aldi berean bi eskuen eta hatzan arintasunean lan egiteko gaia izatea.
  • Estilo egoki desberdineko lanak maila bakoitzera interpretatzea.      
  • Soinu-kalitate onaren lorpenerako entzumen-sentikortasuna garatzea.
  • Mailakako eta etengabeko memoria entrenatzea.
  • Gustua musika-praktikagatik ikaslearengandik hainbeste lortzea bakarrik bezala oro har.
  • Ikaslea publikoaren aurrean prestatzea.
   
Hizkuntza Musikala:
 
  • Kantuaren eta entzunaldiaren bidez, musikarekin duen erlazio afektiboa aberasteko esperientzia musikalak taldeko lagunekin konpartitzea.
  • Kantua oinarrizko jarduera dela kontsideratuz, tarte eta doinuen erreprodukzioan  soinu-igorpena egoki erabiltzea.
  • Erritmoa egoki  interpretatzeko beharrezkoa den higidura-koordinazioa erakustea.
  • “Barne-entzumena”, entzunaldia bere adierazpen grafikoarekin erlazionatzeko erabiltzea.
  • Parametro musikal desberdinak hobeto ulertzeko melodia eta abestiak buruz  interpretatzea.
  • Irakurketa eta idazketako ezagumendu praktikoak instrumentuari dagokion errepertorioarekin  erlazionatzea.
 
Korua:
 
  • Ahotsa erraz eta inhibiziorik gabe erabiltzea.
  • Lasaitze eta arnasketaren bidez, tentsio-mota guztiak sahiesten dituen ahots-emisio naturala proiektatzea.
  • Musika-ezagutzak kantu koralaren bidez ikasitakoekin erlazionatzea eta beren ezagutza musikala aberasten duen aukera espezifikoa ezagutzea.

Back to content