Araudia - Arratiako Musika Eskola

Go to content

Araudia

IDAZKARITZA
 
ARAUDIA
 
   LOGSE. 1990ean Hezkuntza lege Orokorra zaharkituta geratu zela eta Ley Organica General del Sistema Educativo sortu zuen. Bertan arautzen da Musika Eskolen inguruko antolamendua.
 


Jatorria EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA (EHAA)
Deskripzioa
Data
PDF
288/1992 DEKRETUA, urriaren 27koa, Musika-ikasketen oinarrizko maila eta maila ertainaren curriculuma eta maila hauetan nola iritsi ezartzen duena.
16/12/1992
287/1992 DEKRETUA, urriaren 27koa, Dantzaren oinarrizko mailaren curriculuma ezartzen duena.
28/12/1992
289/1992 DEKRETUA, urriaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal
Autonomi Elkartean «Musika-Eskola» direlako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako
ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena.
04/01/1993
Back to content